Hlavní partneři

Kaiser Maximilian lauf

Czech and English language (photo: Magnus Östh)

Zbrusu nový závod, který spatřil světlo světa v pondělí 1.2 a již v neděli 7.2. jsme v něm bojovali o co možná nejlepší umístění….a skromně musíme přiznat, že úspěšně ;-)


Ano, celkově hodnotíme výsledky týmu PIONEER Investments – CRAFT v závodě jako velmi dobré. Velkou měrou se o to zasloužil „závodící ředitel“ ;-) Lukáš Bauer, ale i Ondřej Horyna předvedl na těžké kopcovité trati kvalitní výkon, který stačil na solidní 38.místo. Honza Šrail také získal body za 49.místo, což hodnotíme pozitivně, protože se svou hromotluckou postavou by mu určitě zrušený König Ludwig lauf seděl o poznání více. V závodě se letos poprvé představili 2 nováčci. Barbara Jezeršek (Slovinsko) doběhla ve svém prvním závodě SkiClassics na výborném 12.místě a nebýt velké krize v posledním kole, pak to mohlo být ještě lepší! ;-) Bohužel, jediný, kdo si z našeho týmu vybral smůlu byl Andy Gerstenberger, kterého již v prvním kole velmi potrápily záda, a proto musel ze závodu odstoupit :-(.


Jinak se nám v Seefeldu, kromě závodu, moc nedařilo … kromě pár drobností, nad kterými lze mávnout rukou se těsně před startem zhoršil stav Liny, která již plánovala po vynechané Marcialonze závodit a tak jsme museli překopat plány a Lina se místo cesty na start vydala domů do Åre, kde pořádně doléčí onemocnění a po tréninkovém bloku se vrátí do seriálu SkiClassics… Celý tým byl z toho mrzutý a možná i tato nepříjemnost nás nakopla k takto vydařenému závodu.


Velmi nás těší, že se dařilo naprosté většině týmu, byli jsme vidět a upevnění si 6.pozice v hodnocení týmu je jen takovým bonbónkem ;-).


Velký dík patří servisu, který ve složení Láďa Rygl, Petr Šrail a Gustav Berglund odvedli perfektní práci a i přesto, že jsme všichni jeli na lyžích se stoupacím voskem, tak nám na většině trati jely lyže srovnatelně se závodníky, kteří si troufli na soupaž, tedy nenamazané lyže! Děkujeme!

V sobotu nás čeká závod v Toblachu, kvůli počasí zkrácen na 32km. Bude to pro většinu 4.závodní víkend v řadě, síly budou docházet, tak nám o to více držte palce! Díky!


Team PIONEER Investments – CRAFT





Kaiser Maximilian lauf

photo: Magnus Östh


Brand new race, which saw the light of day on Monday, 1.2 and already on Sunday, 02/07 we were fighting there for as best reset as possible ... .and we have to say that successfully ;-)


Yes, generally we consider Team Pioneer - CRAFT results in the race like very good. The best performance showed our "racing director" ;-) Lukas Bauer, but Ondrej Horyna showed on this tough and hilly track quality performance, which was enough for a solid 38th place. Jan Šrail also earned points for 49th place which is a good thing, because for his lumbering figure would definitely fit much more canceled König Ludwig Lauf compare this track. We had also two newcomers in the race for the first time. Barbara Jezeršek (Slovenia) ran for an excellent 12th place in her first SkiClassics race and without bigger crisis in the last round, then it could be even better! ;-) Unfortunately, the only one on our team was picked out of luck - Andy Gerstenberger (Germany), who was struggling already in the first lap with his back, so he had to withdraw from the race :-(.


In addition to race we had not the best time in Seefeld :-(, ... except for a few things over which you can shrug off then the worst was that just day before the start Lina had to cancel her participation in the race. She planned to start after missed Marcialonga race due health problems, but it went worse then there was no chance to start for her. Then we had to dig plans and Lina instead way to start issued home to Åre, where she will heal illness and after the training unit she will return to the SkiClassics serie... the whole team was sad about it and maybe this inconvenience kicked us to fight harder and reach this nice results.


We are very pleased that the vast majority of successful team, we were visible and we strenghtened our 6th place in Team standing.


Big thanks to our wax service, which was composed by Lada Rygl, Peter Šrail and Gustav Berglund. Tey did a perfect job and even though we all went skiing with a kick wax, our skis were comparably with doublepolers on the most of the track! Thank you!


On Saturday we will race in Toblach. Due weather was the race shortened to 32 kilometers. It will be 4th race weekend in a row for most of athlets, then the force will occur, so then more keep your fingers crossed! ;-) Thanks!


Team PIONEER Investments - CRAFT


photos:Magnus Östh

#czech #english