Hlavní partneři

La Diagonela 2016


Czech and English language

Po náročné Jizerské 50 následoval další závod SkiClassics – La Diagonela – až za 14 dní, a tak bylo dost času na regeneraci a další tréninkový blok. Někteří závodníci týmu zvolili o volném víkendu oblastní závody, Petr Novák absolvoval několik dní testů lyží Rossignol ve Francii včetně úvodního závodu FIS Marathon Cupu.


Protože se LaDiagonela koná ve vyšší nadmořské výšce (1.700 m.n.m), pak se nejčastěji doporučuje cestovat do místa závodu zhruba týden předem (kvůli aklimatizaci) a nebo až na poslední chvíli. Náš tým zvolil obě varianty a tak Lina s Petrem dorazili do dějiště týden předem, naopak Ondra s Algem dorazili až ve čtvrtek. Pátek byl vyhrazen testování a ladění posledních detailů a v sobotu jsme již šli na start.


V letošní zimě jsme poprvé nekroužili atypicky na 4-6km kole, ale čekal nás jeden 55km dlouhý okruh. Specifikem je několik přejezdů říčky na úzkých můstcích – zde jsme si dávali velký pozor na kolize – a pak táhlé stoupání na Pontresinu (nejvyšší bod tratě). Holky startovali 10´před mužskou kategorií, Lina si vedla opět dobře a celkem s přehledem hlídala situaci. Klukům také vyšel úvod závodu a naštěstí se nedostali do žádné vážné kolize. Zhruba do poloviny závodu se všichni drželi v první skupině, pak na Ondru dolehla krize a ze skupiny odpadl. Jelikož později viděl, že se již do skupiny zpátky nedostane, rozhodl se chvíli počkat na Linu (holky předjeli po první sprinterské prémii na 17.km) a na dlouhých větrných rovinách ji trochu pomoci. Skvělý taktický manévr, zejména s ohledem na pravidla, kdy do týmové soutěže se započítávají 2 nejrychlejší kluci a nejrychlejší žena z týmu.


Algo s Petrem vydrželi v hlavní skupině až do závěru závodu a v cíli jim patřilo 22. a 30. místo. Lina skončila na výborném 4. místě a velmi si pochvalovala pomoc Ondry, která přišla právě včas…ani Lině se krize nevyhýbají ;-) Ondra dojel jako 47., ale byl později bohužel diskvalifikován, protože v jednom kopci nedodržel klasickou techniku :-(…bohužel, stane se, únava je prevít…

Aktuálně patří Lině 3.místo celkově, Petrovi 28., Algovi 30., Ondrovi 47.,… a týmu 6.místo v pořadí týmů. I přes zdravotní komplikace některých členů týmu se nám zatím daří blížit se k vysněnému cíli, tak děláme vše proto, aby tomu tak bylo i nadále! ;-)


Držte nám palce, v neděli nás čeká italská Marcialonga! Opět nás můžete sledovat LIVE na ČT Sport.
La Diagonela 2016
We had almost 2 weeks break after tough Jizerska 50. There was enough time for recovery and some good training block. Few of our athletes took part in some local races, Petr Novak spent few days in France with Rossignol skis tests and he took part also in first FIS marathon Cup race this season.


But also during this time, we were focused for LaDiagonela – next SkiClassics race. LaDiagonela is held at high altitude (1,700 meters above sea level), it is most often recommended to travel there about one week in advance (for acclimatization) or at the last moment. Our team chose both options, so Lina and Peter arrived at the scene one week in advance, while Ondrej came with Algo on Thursday. Friday was reserved for testing and tuning the last details and on Saturday we already went to the start.


It was first time this winter hen we had not 4-6km lap, but the race was held on 55 km long circuit. A specific feature were several river crossings on narrow bridges - here we gave great attention be aware from any collision - and then climb to Pontresina (the highest point of the track). The girls started 10' in front of male category, Lina was doing well again, and she controled pace. The boys began the race well and luckily did not get into any serious collisions. About half of the race all of them were in the first group. Ondrej lost contact later due crisis and he recognised that he have no chance to catch them back. Then he decided to watt for Lina and help her little bit on windy flat parts. Brilliant tactical maneuver from him, especially with regard to the rules, when for the team competition are counted two fastest guys and the fastest woman of the team.


Algo and Peter stayed in the main group until the end of the race and at the finish they belonged to the 22nd and 30th place. Lina finished an excellent 4th place and very relished Ondrej´s help, who arrived to hel her just in time ... it looks like taht also Lina have sometimes crisis ;-) Ondra finished as 47th, but unfortunately was later disqualified because in one hill he not respected classical technique :-( ... Unfortunately, it happens… fatigue is a bastard ...


Currently belongs to Lina 3rd place overall, Peter, 28, and Algo 30th, 47th for Ondrej ... and the 6th place for team in the team´s ranking. Despite the health problems of some team members, we still managed to approach the dreamed-of goal, …and our hard work continues! ;-)


Keep your fingers crossed, Sunday´s the Italian Marcialonga is waiting for us!

#czech #english