Hlavní partneři

Nedostatek sněhu, závody, zdravotní komplikace... / Lack of the snow, competitions, health troubles.


Czech and English language

Sníh…v letošní sezóně zatím velmi nedostatkové zboží, ale i přesto pokračujeme v tréninku a zejména v závodění… O víkendu naši závodníci zápolili rovnou na několika místech Evropy a máme na kontě několik výborných výsledků, ale jak to i bývá, i několik slabších. Je to sport, a i přesto, že tomu dáte 100%, tak jsou někdy soupeři lepší…a to nás baví! ;-) Není ostuda prohrát, ale nebojovat!


O víkendu jsme měli zástupce na Světovém poháru v Toblachu (ITA), AlpenCupu (2. Nejvyšší soutěž hned po závodech SP) v Hochfilzenu(Rak.), ale také ve švédském Åre na Valådalen Ski Classics Maratonu. Lina Korsgren tento maraton ovládla naprosto suverénně a na 42km trati vyhrála o 17 minut před další závodnicí. Lina potvrdila, že je stále ve výborné formě, a i proto doufáme, že se nakonec zima umoudří, konečně napadne sníh a Lina na Jizerské 50 naváže na senzační vstup do sezóny, kterou zahájila vítězstvím v PROTEAM TEMPU v italském Livignu 5. prosince.


Dalším výborným výsledkem bylo výborné 7.místo Honzy Šraila ve sprintu volnou technikou v rakouském Hochfilzenu a 27.místo Aleny Procházkové na Světovém poháru v italském Toblachu, taktéž ve sprintu volnou technikou.


Další dny jsme si spíše vybrali trošku smůly nebo ne zrovna vydařených závodů, a to jak Honza Šrail v podobě 36. místa na 15km volně, resp. 59. místo na 15km klasicky; tak i Algo Kärp, který ve Světovém poháru v Toblachu obsadil na 15km klasicky 63. místo. Algo neměl svůj den a vysvětlení přišlo hned následující den, kdy Algo hlásil, že onemocněl :-(… s blížící se Jizerskou 50 je to komplikace, ale pokud půjde vše dobře, měl by být Algo již zdráv a schopen startovat.


A aby těch zdravotních komplikací nebylo málo, tak i Lukáše znovu trápila žebra, které si poranil koncem listopadu, a proto zrušil svůj plánovaný start právě na SP v Toblachu. Lukáš absolvoval několik dalších vyšetření, a konečně se zjistil původ nekončících potíží. Bohužel, byly potvrzeny 2 zlomená žebra, a tak Lukáš vypadává i z nadcházející Tour de Ski :-(. Až následný vývoj ukáže, kdy se bude moci Lukáš znovu pustit do tréninku a kdy ho budeme moci vidět na startu… Sám Lukáš není z dosavadního smolného začátku sezóny nadšený, ale jak ho známe, nyní svou energii vloží do léčení a agendy kolem týmu PIONEER Investments – CRAFT, a o to „hladovější“ v následujících startech bude! Držíme mu palce! ;-)


Užijte si Vánoc a brzy jsme zpět s novými zprávami! ;-)


Team PIONEER Investments – CRAFT

Lack of the snow, competitions, health troubles...Snow ... still very scarce commodity this season, but our training continues and we did also some races last weekend ... Team PIONEER Investments – CRAFT athletes raced at several places in Europe last weekend and Theky reached some excellent results, but also how it is in sport live, also few weaker. It's a sport, even though you give 100% on it the opponents are sometimes better ... but we like it! ;-) It is not a shame to lose, but if you will not fight!


This weekend we had our athletes at the World Cup in Toblach (ITA) AlpenCup (second highest competition immediately after the World Cup) in Hochfilzen (AUT and also in Åre (Sweden) for Valadalen Ski Classics Marathon. Lina Korsgren completely dominated this marathon confidently and she won the 42 km race with 17 minutes in front of next competitor. Lina has confirmed that she is still in great shape, and that's why we hope that eventually cold will get better, finally snows and Lina will try to continue with her an amazing seson start from Livigno, where she won the PROTEAM TEMPO, also on the Jizerska50.


Another excellent result was reached by Jan Šrail, who was 7th in free technique sprint in Hochfilzen, Austria and Alena Prochazkova with 27th place at the World Cup in Italy Toblach, also in free technique sprint.


I next days we rather chose a bit of bad luck or not so well done races - Jan Šrail with 36th place on the 15 km Free technique, respectively 59th place in the 15 km Classic; and Algo Kärp, who reached 63.place in the World Cup in Toblach occupied on 15 km Classic race. Algo had not his day, and the explanation came the next day, when Algo reported that he is sick :-( ... With Jizerska 50 approaching it is a complication, but if everything goes well, Algo should be already healthy and able to compete there.


Those health problems were not enough – Lukas had again problems with ribs, which he injured late November in Gällivare, and he had to cancel his scheduled start at the World Cup in Toblach. Lukas did few more health tests and screenings, and finally thy found the origin of endless troubles. Unfortunately, two broken ribs were confirmed, then Luka sis out from the upcoming Tour de Ski :-(.

Just he progress in next days/week will indicie, when Lukas would be able to start with training and when he will be able to také part in some race... Lukas is not happy about this, but we know him, that we can expect that he will put his energy into healing and agendas around the Team PIONEER Investments - CRAFT now, and that he will be "hungrier" for competing ! ;-) We keep our fingers crossed for him! ;-)


Enjoy Christmas and soon we will be back with new informations about the Team! ;-)


Team PIONEER Investments - CRAFT