Hlavní partneři

Team PIONEER Investments partnerem END DUCHENNE / Team PIONEER Investments supports END DUCHENNE

Czech and English language

Po první části představování partnerů týmu máme to potěšení oznámit světu, že i my, Team PIONEER Investments se stáváme partnerem! Chceme pomoci a vybrali jsme si sdružení END DUCHENNE! Držte nám palce a věřte, že i Vy můžete pomoci!


END DUCHENNE je pacientská organizace, která pomáhá dětem se svalovou dystrofií DUCHENNE. Hlavní cílem END DUCHENNE je zlepšování specializované péče a kvality života pacientů se svalovou dystrofií DUCHENNE a finanční podpora výzkumu a budoucí léčby. www.endduchenne.cz


„S END DUCHENNE spolupracuji již od OH v Turíně 2006 a rozšíření spolupráce i s týmem PIONEER Investments je dalším logickým krokem, kde mi byl inspirací i tým Thomase Alsgaarda, který spolupracuje s jinou charitativní organizací. Vzájemnou spoluprácí chceme poukázat na to, že někteří nemají, kvůli zdravotním problémům, takové štěstí, aby mohli sportovat a závodit. Dobré věci chceme pomoci i tím, že z každého závodu SkiClassics vydražíme jedno startovní číslo a ZÍSKANÉ prostředky budou v plné výši použity na výzkum a budoucí léčbu pacientů se svalovou dystrofií DUCHENNE. Navíc spolu se vznikajícím Hobby teamem, věnujeme za každý absolvovaný závodní kilometr 1,- Kč na účet END DUCHENNE a tak i každý člen, ať elitního týmu pro SkiClassics nebo Hobby teamu, svým výkonem přispěje k urychlení vývoje nových léků a dá tak naději dětem, které ztrácí sílu!“, říká Lukáš Bauer


„Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Lukášem Bauerem. DUCHENNE je nemoc, v jejímž důsledku dětem postupně ochabují svaly. K boji s touto zákeřnou nemocí je třeba obrovské vytrvalosti, síly a naděje. Nadějí je pro naše pacienty výzkum, který se snažíme společně s ostatními pacientskými organizacemi urychlit. V současnosti je ve fázi schvalování několik nadějných léčiv. Výsledky klinického výzkumu zásadním způsobem zlepšují kvalitu života našich pacientů. Celému týmu PIONEER Investments přejeme úspěšnou sezónu a děkujeme za Vaši sílu a vytrvalost.“ Pavlína Holubcová za END DUCHENNE


Logo sdružení END DUCHENNE naleznete i na závodním a tréninkovém oblečení týmu PIONEER Investments.


Team PIONEER Investments supports END DUCHENNE


After the first part of team partners presentation we have the pleasure to announce to the world that we - Team PIONEER Investments will become a partner! We want to help and we chose association END DUCHENNE! Keep your fingers crossed and believe, that you can help also!


END DUCHENNE is an patient organization that helps children with Duchenne muscular dystrophy. END DUCHENNE main goal is to improve specialist care and quality of life for patients with Duchenne muscular dystrophy and financial support for research and future treatments. www.endduchenne.cz


"My cooperation with END DUCHENNE began right after Turin Olympics in 2006 and the expansion of cooperation with a Team PIONEER Investments is the next logical step, where I was also inspired by Thomas Alsgaard´s team, which cooperates with other charity. We want to point out, by this cooperation, that some people can´t do sport or race, due to health problems. We want to help them and we decide to sell one starting number from every SkiClassics race and the funds will be fully used for research and future treatment of patients with Duchenne muscular dystrophy. Above that, along with the our Hobby team, we will pay for every absolved racing kilometer by SkiClassics or Hobby team member in ski races 1, - CZK to the account END DUCHENNE. Then our sport activities can help to accelerate the development of new medicaments and can give hope to children, which are losing power! ", says Lukas Bauer


"We appreciate our long-term cooperation with Lukas Bauer. Duchenne is a disease-causing children gradually weakening muscles. There is tremendous endurance, strength and hope needed to combat this insidious disease. The research is hope for our patients , that we strive together with other patient organizations accelerate. There are currently several promising medicaments in the approval stage. Results of clinical research significantly improve the quality of life of our patients. I want to wish whole Team PIONEER Investments a successful season and thank you for your strength and endurance! ", says Pavlina Holubcová – END DUCHENNE


Logo END DUCHENNE can be found on the Team PIONEER Investments racing and training apparel.