Hlavní partneři

NEMOS GROUP Hlavním partnerem týmu PIONEER Investments – CRAFT / Team PIONEER Investments signs N

Czech and English language

Tým Lukáše Bauera – Team PIONEER Investments – CRAFT úspěšně rozšiřuje řady Hlavních partnerů a jako nová posila týmu přichází zdravotnická skupina NEMOS GROUP!


NEMOS GROUP - Zdravotnická skupina NEMOS je poskytovatelem kvalitní a komplexní péče pro pacienty v Karlovarském a Plzeňském kraji. Je provozovatelem nemocnic v Sokolově a v Sušici, sítě lékařských ambulancí v Karlovarském kraji a je vlastníkem Nemocnice Ostrov a polikliniky NEMOS v Karlových Varech. Do portfolia skupiny patří i Oční klinika NEMOS v Sokolově. www.nemos.cz


„Příchod společnosti NEMOS GROUP do projektu špičkového lyžařského týmu mě velmi těší. Ve společnosti NEMOS GROUP nacházíme také špičkového partnera pro řešení případných zdravotních problémů, které se během náročné tréninkové přípravy a samotných závodů mohou přihodit. Spolu s NEMOS GROUP nejen že budeme usilovat o výborné výsledky v legendárních maratonech v rámci SkiClassics, ale také již nyní společně plánujeme aktivity na podporu aktivního životního stylu pro veřejnost!“, říká Lukáš Bauer


„Proto, abychom byli schopni poskytovat našim klientům a pacientům tu nejlepší možnou péči o jejich zdraví, musíme si klást vysoké cíle. A nepřestat v ně věřit. Jejich dosažením si plníme naše manažerské sny a těší nás každý uzdravený pacient. Ve sportu tomu není jinak. Tým Lukáše Bauera tvrdě pracuje a neslevuje z vysokých cílů. Sportovci ale potřebují ke splnění svých snů i pevné zdraví a péči. Jsem rád, že u toho můžeme být s nimi,“ říká David Soukup, předseda představenstva skupiny NEMOS.

Team PIONEER Investments signs NEMOS GROUP as Main partner

Lukas Bauer team - Team Pioneer - CRAFT successfully extends Main partners portfolio and signs healthcare group NEMOS GROUP as new Main partner!

NEMOS GROUP - Medical group NEMOS is a provider of high quality and comprehensive care for patients in Karlovy Vary and Plzen region. NEMOS operates hospitals in Sokolov and in Susice, medicial ambulances network in the Carlsbader region, and is the owner of Ostrov hospital and clinic NEMOS in Carlsbad. To the group's portfolio includes also the Department of Ophthalmology NEMOS in Sokolov. www.nemos.cz


"I'm very delighted that NEMOS GROUP joins our SkiClassic team. We found top partner for solving any health problems during intensive training preparation and actual events may happen in the NEMOS GROUP company. Our cooperation with NEMOS GROUP is not „only“ to strive for excellent performance at the legendary marathons within SkiClassics, but we are planning together activities to promote active lifestyles for the public, "says Lukas Bauer


"Therefore, we are able to provide our clients and patients the best possible care for their health, we need to put high goals. And do not stop believing in them. We can fulfill our managerial dreams with their achievement and each patient recovery is pleasure for us. There is no different in the sport. Lukas Bauer team works hard and keeps the goals high. But athletes need also good health and care to fulfill their dreams. I'm glad that we can be there with them, "says David Soukup, CEO of NEMOS

#LukášBauer #TeamPIONEERInvestmentsCRAFT #PioneerInvestments #CRAFT #NEMOSGROUP #SkiClassic #xcskiing