Hlavní partneři

Závodní sezona začíná... / Racing season begins...

Czech and English language

Pro Team Tempo a LaSgambeda – úvodní závody SkiClassics 2015/16 se nemilosrdně blíží, ale i tým PIONEER Investments – CRAFT již zahřívá motory… Většina týmu aktuálně trénuje ve Skandinávii, někteří o minulém víkendu absolvovali první kontrolní závody a další se chystají vyrazit do závodu hned nadcházející víkend.


Eva Vrabcová Nývltová a Lukáš Bauer nejprve trénovali ve finském Muoniu, ale nyní jsou již s kompletní reprezentací (včetně Honzy Šraila) ve švédském Gällivare. O víkendu jsou v Gällivare FIS závody a pravděpodobně budou všichni tři na startu. Asi jediný otazník se vznáší nad Lukášem Bauerem, který včera “odhodil” sádru a nadcházející dny ukáží, zda je již zlomený palec v pořádku a nebo alespoň nebude výrazně limitovat lyžování… Lukáš je připraven do závodu nastoupit, pokud nebudou nějaké komplikace s palcem, byť příprava byla zraněním velmi ovlivněna a nemůže počítat s nějakým skvělým výkonem… Ale sám říká, že začít se musí , protože SP je tu již o týden později…


Alena Procházková i Algo Kärp trénují i nadále ve finském Muoniu a již mají první letošní závody za sebou. Alena výborně zajela klasický sprint, kde skončila v kvalitní konkurenci jako třetí. V závodě na 5km bruslením byla 7. Algo Kärp ve sprintu nestartoval, v klasickém závodě na 15km si vybral velkou porci smůly (například díky problémům s vázáním během závodu 2x ztratil lyži…) a dojel na 37.místě s velkou ztrátou. Druhý den na 10km bruslením byl sice 40., ale ztráta byla relativně malá.

Dalším, kdo již naskočil do závodů byl i Valentin Mättig. Po přípravě spolu s německou reprezentací v norském Trysilu, závodil o víkendu v Beitostoelenu. V klasickém závodě na 15km doplatil na problém s lyžemi a ve velmi nabité konkurenci skončil na 86.místě. O poznání lépe se Valentinovi dařilo v bruslařském závodě na 15km, kde skončil 36.


Ostatní pokračují v tréninku – Ondra s Petrem zatím stále v Idrefjäll, několik rychlých tréninků mají za sebou a ve středu se přesunou do Bruksvallarny, kde je o víkendu čeká závodní premiéra.

V Bruksvallarně bude závodit i Lina, která zatím trénuje v domácích podmínkách v Åre. Bohužel, sníh se Åre zatím vyhýbá, tudíž hlavní náplní je suchá příprava. A že do toho jde Lina po hlavě, můžete vidět z doprovodných fotek ;-).
Úvodní závody jsou důležité na rozzávodění, ale samozřejmě ty důležité závody nás teprve čekají!


Tým PIONEER Investments – CRAFT
Pro Team Tempo and La Sgambeda - opening races for Ski Classics 2015/16 are closer and closer, but the Team PIONEER Investments - CRAFT already heated engines ... Most team athletes currently trains in Scandinavia, some of them last did first races last weekend and others are preparing for the races which will come on the weekend.


Eva Vrabcová Nývltová and Lukas Bauer trained in Muonio, Finland, but now they are in Gällivare, Sweden with whole National team(Jan Šrail included). There are FIS races on the weekend in Gällivare and all three are looking forward to start. There is just question about Lukas Bauer´s start due his injury – broken thumb. Lukas removed the cast yesterday and the coming days will show if the broken thumb is 100% OK or if there will be some limit for the skiing right now... Lukas want to start, if there will be no big problem with the thumb, despite the fact that the training has been very affected by injuries and he is unable to count on some great performance ... But he wants to start, because SP is here already a week later ...


Alena Procházková and Algo Karp continues with training in Muonio, Finland and already did their´s first races this year last weekend. Alena raced excellently classic sprint, where she finished 3rd. She was also 7th at 5 km skating race. Algo Kärp didn´t compete in the sprint and for 15 km classic race he choosed a large portion of bad luck (for example, due to problems with bindings during the race he lost 2x ski ...) and finished 37th. The second - 10km skating he finished 40th, but the loss was relatively small.


Another, who has jumped into the race was Valentin Mättig. After training with the German National team in the Trysil, Norway, he raced this weekend in Beitostoelen. In the classic race for 15 kilometers he suffered a problem with skis and in a very tough competition ended 86th. Valentin did much better skate competition for 15km, where he finished 36th.

Other athletes continue with training - Ondra and Peter are still in Idrefjäll and they have some fast workouts already in the pocket. They will move to Bruksvallarna on Wednesday, where they will race on the weekend.


Lina will compete in Bruksvallarna also, but currently she trains at home in Åre. Unfortunately, the snow yet avoids Åre, therefore she still trains on rollerskis, running and strength training. Lina is working hard and she is looking forward to upcoming season, what is also visible from the photos ;-)


First races are important for feeling in “RACE MODE”, but of course, the most important races will come later!

Team Pioneer - CRAFT

#TeamPIONEERInvestmentsCRAFT #LukášBauer #JanŠrail #EvaVrabcováNývltová #PetrNovák #OndřejHoryna #training #SkiClassic #xcskiing #AlgoKärp #race #závod