Hlavní partneři

GALLIUM Wax partnerem týmu PIONEER Investments – CRAFT

Czech and English language

GALLIUM Wax se stává Oficiálním voskem týmu Lukáše Bauera pro lyžařské maratony – týmu PIONEER Investments - CRAFT


Gallium Co Ltd – japonská společnost vyrábějící špičkové lyžařské skluzné vosky známé pod značkou GALLIUM Wax. Tyto vosky jsou unikátní použitím kovového prvku Gallium jako přísady. Prvek Gallium má tyto výhody: Velmi nízkou teplotu tání, extrémní přilnavost ke skluznici, vysokou vodoodpudivost, omezuje vznik statické elektřiny mezi skluznicí a sněhem a navíc s klesající teplotou tvrdne, čímž snižuje tření mezi skluznicí a sněhem… www.galliumwax.com


„Velmi mě těší navázání spolupráce se značkou GALLIUM Wax. Tyto vosky nechybí ve výbavě žádného ze špičkových týmů. Věřím, že vzájemná spolupráce nám pomůže posunout mazací servis o další stupínek výše. Osobně mám zkušenost s produkty GALLIUM Wax do teplých podmínek, nyní budeme mít k dispozici nejen kompletní sortiment GALLIUM Wax, ale také zkušenosti vývojového oddělení značky. Nejen pro mě, ale i pro celý tým PIONEER Investments – CRAFT je navázaná spolupráce s GALLIUM Wax výzvou a již nyní se těšíme na společnou budoucnost!“, říká Lukáš Bauer


„SkiClassics, seriál lyžařských maratonů v rámci Evropy je pro nás velmi zajímavý. V rámci těchto závodů spolu, na stejné trati, závodí jak profesionální závodníci, tak i amatéři. A proto je pro nás, výrobce lyžařských vosků GALLIUM Wax, velkou výzvou podporovat profesionální tým pro lyžařské maratony a zároveň tak i velká šance ukázat kvalitu našich výrobků světu. Záměrně jsme si vybrali tým Lukáše Bauera – tým PIONEER Investments – CRAFT. Lukáš dosáhl úspěchů v závodech Světového poháru, ale nyní se přesouvá do další oblasti – SkiClassics – a my ho chceme v této výzvě podpořit. Jsme přesvědčeni, že vzájemnou spoluprácí může Lukáš, tým PIONEER Investments-CRAFT a my, GALLIUM Wax, uspět!“, říká Taniyuki Yuki – prezident GALLIUM Wax

Team PIONEER Investments – CRAFT signs GALLIUM Wax

Lukas Bauer long-distance team for SkiClassics - Team PIONEER Investments – CRAFT choose GALLIUM Wax like Team PIONEER Investments - CRAFT Official wax

Gallium Co. Ltd. - Japanese company producing top ski glide waxes, known under the brand GALLIUM Wax. These waxes are unique by using metal element Gallium as additives. Gallium element has the following advantages: a very low melting temperature, extreme adhesion to the running surface, the high water-repellent, reduces static electricity between running surface and snow with decreasing temperature hardens, thereby reducing friction between the running surface and snow... www.galliumwax.com

„I am very pleased to establish cooperation with the brand GALLIUM Wax. These waxes are important part of many top National´s team services and our cooperation with GALLIUM Wax will enable to move our wax service on the higher levele. Personally I have more experiences with GALLIUM Wax products for warmer conditions, but now we will have bendit from complete range of GALLIUM Wax products, as well as experience in brand development department. For me and for Team Pioneer Investments - CRAFT is established cooperation with GALLIUM Wax challenge and we are looking forward to the future together!“, says Lukas Bauer


„We are interested in SkiClassic it self, the format for races not for only top racers but also amateur racers in European countries. They can compete each other on same stages. And it is a great challenge for us, as a ski wax brand, to support a pro team for such long distance races, and also big chance for us to show quality of our products to the world. We want to support Lukas Bauer's challenge. He already achieved success in world cup races but he moved to next stage, SkiClassic. We believe Lukas Bauer, his team and Gallium can make success in both challenge by working together!“, says Taniyuki Yuki - GALLIUM Wax President