Hlavní partneři

4initia GmBH novým partnerem týmu!

Czech and English language

Tým Lukáše Bauera – Team PIONEER Investments - CRAFT pokračuje v rozšiřování řad partnerů týmu. Závodnické obsazení týmu je složeno z 5ti národností a nyní se partneři týmu mohou pyšnit mezinárodním složením ;-). Vítáme německou společnost 4initia GmBH jako nového partnera týmu!


4initia GmbH - 4initia je poradenská a investiční společnost působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na pevninskou větrnou energii. 4initia nabízí svým zákazníkům prvotřídní inženýrství a poradenské služby ve všech aspektech využívání větrné energie sahající od vývoje projektu až k tématům správy aktivního provozu větrných farem. Interdisciplinární tým 4initia, s mnohaletými zkušenostmi, pomáhá svým klientům při řešení nových výzev spojených s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Mezi její zákazníky patří regionální celky, zejména z německy mluvících zemí, vývojáři projektu, finanční investoři a energetická společenství a další.


„Vstup nového partnera – společnosti 4initia – mě velmi těší. Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo získat zahraničního partnera, protože jde o důkaz, že tým je atraktivní i za hranicemi České republiky a to jak pro závodníky – což potvrzuje 5 národností v závodnických řadách, tak i servisní tým – 3 národnosti, a nyní již i partnerské řady se mohou pyšnit mezinárodním obsazením. Společnost 4initia se zabývá obnovitelnými zdroji energie, a to konkrétně větrnými elektrárnami, a tak doufám, že stejně jako listy větrných elektráren v silném větru, i my prosvištíme nadcházející sezonu SkiClassics ke společnému cíli! ;-)“, říká Lukáš Bauer.


„My, jako 4initia, s nadšením vstupujeme do minimálně dvouleté spolupráce s Lukášem Bauerem a jeho týmem PIONEER Investments – CRAFT. Lukáše si vážíme jako výborného sportovce a jsme ohromeni, čeho on i jeho tým za posledních 15 měsíců dosáhli. Přestože v začátku Lukáš disponoval omezeným rozpočtem, měl vizi založení týmu, schopného konkurovat silným skandinávským týmům a již loňské výsledky dokazují, že je na správné cestě. Tento vývoj na nás velmi zapůsobil, přejeme týmu PIONEER Investments – CRAFT všechno nejlepší do nadcházející sezony a těšíme se na dlouhodobou spolupráci“, říká Lars Deckert, MBA – jednatel společnosti 4initia GmbH
Lukas Bauer team - Team PIONEER Investments - CRAFT continues to expand its ranks of team partners. Team athletes are composed from 5 nationalities and now also team partners can boast an international composition;-). We welcome the German company 4initia GmBH as a new team partner!

4initia GmbH - 4initia is a consulting and asset management company in the renewable energy sector with its focus on onshore wind energy. 4initia offers its customers first-class engineering and consulting services in all aspects of wind energy utilization ranging from project development to the asset management topics of running a wind farm. With many years of practical experience as well as an interdisciplinary team 4initia assists its clients by solving the emerging challenges related to investments in renewable energies. Its customers include municipal utilities, in particular from the German-speaking countries, project developers, financial investors and energy cooperatives.


" I am very pleased with entry of a new team partner – 4initia GmBH company -. Personally, I am very glad that we managed to get a foreign partner, because it is a proof that the team is also attractive outside the Czech Republic. Team athletes are composed from 5 nationalities, service team - 3 nationality, and now also team partner can boast an international cast. 4initia company is engaged in renewable energy, specifically wind power, and I hope that, like the leaves of wind turbines in high winds, we will ski in full speed through upcoming SkiClassics season to achieve team goals! ;-), "said Lukas Bauer.


Regarding 4initia’s engagement/sponsorship with Team PIONEER Investments – CRAFT Lars Deckert, Managing Partner of 4initia, points out the following:


We, as 4initia, are delighted to support Lukas and his team over the next two years. Lukas is one of the sport’s greatest and what he and his team have achieved over the past 15months is truly remarkable. Although starting with a small budget Lukas had a vision in his mind of founding a professional long-distance xc-skiing team which is capable of competing against the big Scandinavian teams and last year’s results have proven this and impressed us hugely. We wish Team PIONEER Investments – CRAFT all the best for the upcoming season and are looking forward to a long-term partnership with them.”