Hlavní partneři

Generální partner - Pioneer Investments

Investiční společnost Pioneer Investments se stala generálním partnerem týmu.

Něco málo o společnosti:

Pioneer Investments je globální investiční skupina, která nabízí prvotřídní produkty a dlouhodobá řešení s cílem ochrany a zhodnocení investic svých klientů.

Už od roku 1928...

Proč investovat právě s námi?

 • máme již více než 85 let zkušeností s investováním

 • spravujeme Pioneer Fund – třetí nejstarší fond na světě, založený v roce 1928

 • působíme ve 27 zemích a pracuje pro nás více než 2 050 zaměstnanců, včetně 340 investičních profesionálů

 • poskytujeme komplexní nabídku produktů a investičních řešení na míru, abychom mohli plnit specifické požadavky našich retailových, institucionálních a privátních klientů po celém světě

 • k zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku využíváme tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu

 • zaměřujeme se na aktivní řízení rizik a poskytování atraktivního výnosu pro naše investory

 • vytváříme přidanou hodnoty díky nezávislému výzkumu, preciznímu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených investičních profesionálů

 • díky spolupráci s předními experty a nositeli Nobelovy ceny přinášíme jasné a spolehlivé názory pro naše klienty ohledně situace na trzích v těchto měnících se časech

 • jsme držitelem mnoha prestižních ocenění od renomovaných ratingových agentur

 • patříme do bankovní skupiny UniCredit, která se řadí mezi nejvýznamnější evropské bankovní domy, se silnou strategickou pozicí zejména ve střední a východní Evropě

 • jsme aktivním hráčem na poli sociální odpovědnosti firmy (Corporate Social Responsibility)

 • celosvětově spravujeme aktiva v hodnotě více než 174 miliard EUR (k 31. 12. 2013).

V České republice od roku 1995

V České republice poskytujeme služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Nabízíme možnost investovat jak v české měně, tak i v euru nebo dolaru. Naši produktovou nabídku tvoří české a lucemburské fondy Pioneer Investments a dva fondy pro nadace.

Privátním i institucionálním klientům nabízíme prostřednictvím společnosti Pioneer Asset Management, a.s. službu obhospodařování majetku.

Více na webu společnosti: http://www.pioneerinvestments.cz/


#football #fansite #soccer